Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home Patient Education Blood Cholesterol - Somali/English

Cholesterol - Somali/English

Date Authored: December 01, 2004

Waa maxay macnaha baaritaanka dhiigeyga?

Baruur (Cholesterol):

Baruurta waa koox xeer ah taasoo ku nool jirka. Heerarka sare ee baruurta, si-kastaba, waxaa muujinaaya cuntada oo aad ugu badan kaarbo-haaydareytis, gaar ahaan sokorta. Heerka baruurta oo sareysa muddo badan waxay keeni kartaa cudurka wadnaha.

Cunooyinka intooda badan waxay leeyahiin karbo-haydareytis (karbo-haydareytis wuxuu ku jiraa sokorta, bariiska, bataatiga, faaybar oo ah khudaarta iyo miraha diirka leh, buunshada). Karbo-haydareytis wuxuu ka yimaadaa cunta kala duwan- wuxuu ku jiraa digirta, caanaha, daangada, rootiga, buskutka, baastada, doolshada laga sameeyay miraha jeeriga (cherry pie)-laakiin cunooyinkaan mawada laha karbo-haydareytis isku wada mid ah. Karbo-haydareytis waa qayb muhiim ah waana cunto caafimaad leh maxaa yeelay jirka wuxuu siiyaa quwad qofka u baahan yahay firfircooni iyo xubnaha jirka iney si hagaagsan u shaqeeyaan. Marka karbo-haydareytis aad u badan jirkaada leeyahay, quwad badan oo aad isticmaali kartid oo ka heshid cuntadaada, jirka ayay dhex degaan sida heerka xeerta oo sii saa'idda.

Heerarka hoose ee baruurta waxaa xaqiijinaaya cuntada oo xeerta ku yar tahay, ama caloosha iyo mindhicirada oo aan caadi u nuugeynin xeerta. Caddadda dhiiga la qaado = 4 miliiliiter (in ka yar 1 macalgadda-shaaha).

HDL/LDL: HDL waa “fiican yahay” waa baruurta caawisa inay ka soo saarto jirka baruurta xad-dhaafka ah. LDL waa “xun yahay” waa baruur taasoo qaada baruur una geysa unugyada, laakiin gadaal ku dhaafta baruur xad-dhaaf ah agagaarka halbowlaha iyo jirka. Heerka sare LDL iyo Heerka hoose HDL waxay muujinaayaan cuntada ku badan kaarboo-haaydareytis oo sifaysan.  Caddadda dhiiga la qaado = 4 miliiliitar (in ka yar 1 macalgadda-shaaha).


Cholesterol:

Cholesterols are a group of fats that are vital to the body. High levels, however, indicate a diet that is too high in carbohydrates, particularly sugars. High levels of cholesterol over time can lead to heart disease.

Most foods contain carbohydrates (carbohydrates include sugars, fibers, and starches.) Carbohydrates come from a wide variety of foods--including beans, milk, popcorn, bread, potatoes, cookies, spaghetti, and cherry pie--but these foods don't all contain the same type of carbohydrate. Carbohydrates are a necessary part of a healthy diet because they provide the body with the energy it needs for physical activity and to keep organs functioning properly. When there are too many carbohydrates in your body, more energy than you can use from your food, they settle into the body as higher levels of fats.

Low levels of cholesterol indicate a low-fat diet, or malabsorption of fat. Amount of blood drawn = 4 milliliters (less than 1 teaspoon).

HDL/LDL: HDL is a “good” cholesterol that helps to remove excess cholesterol from the body. LDL is a “bad” cholesterol that carries cholesterol to the cell, but leaves behind excess cholesterol on the artery walls and tissues. High LDL and low HDL levels indicate diets high in refined carbohydrates. Amount of blood drawn: 4 milliliters (less than 1 teaspoon).

Developed and translated by Community House Calls Program, Harborview Medical Center/Univ of WA, Seattle WA, for EthnoMed, December 2004.