Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home Patient Education Blood Glucose - Somali/English

Glucose - Somali/English

Date Authored: December 01, 2004

Waa maxay macnaha baaritaanka dhiigeyga?:

Sokorta (Macaanka)

Tan waa meesha ugu muhiimsan oo ay ka timaado quwadda noolaha oo dhan. Sokorta heerka ka sareeya 120 ee qofka, kaasoo soomanaa (waxna cunin) 12 saacadood, waxaa loo soo jeedin karaa oo ay u jaleecdaa sokorow. Tan waa baaritaan aad wax-tar u leh taasoo saadaalin karta sokorowga sannado ka hor qofka inuu isku beddeli karo cudurka dhabta ah.

Caddadda dhiiga la qaado = 4 miliiliiter (in ka yar 1 macalgadda-shaaha)


Glucose:

This is the main source of energy for all living organisms. A glucose level greater than 120 in a person, who has fasted (hasn't eaten anything) for 12 hours, may suggest a diabetic tendency. This is a very useful test that can predict diabetes years before a person may develop the actual disease.

Amount of blood drawn: 4 milliliters (less than 1 teaspoon)

Developed and translated by Community House Calls Program, Harborview Medical Center/Univ of WA, Seattle WA, for EthnoMed, December 2004.