Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home Patient Education Blood How is Blood Drawn? - Somali/English

How is Blood Drawn? - Somali/English

Date Authored: December 01, 2004

 

Waa sidee dhiig qaadista?

 

Blood Tests
How is blood drawn?


Khabiir daryeelka caafimaadka loo tababaray ayaa gacantaada dhiig ka qaadi doona, khabiirka oo isticmaalaaya cirbad nadiif ah. Dhammaan qalabka loo isticmaalo dhiig qaadista waa nadiif waana la tuuraa marka dhiiga lagaaga qaado kaddib. Waxay qaadataa oo keliya waxooga daqiiqada ah qaadista dhiigaada iyo ujeeddadda baaritaanada dhiiga badankood. Nooc kastoo baritaanka dhiiga ah wuxuu u baahan yahay caddad khaas ah in la qaado; khabiirka daryeelka caafimaadka oo dhiiga kaa qaadaaya wuxuu qaadaa oo keliya in ku filan oo macquul ah si uu u sameeyo baaritaanada takhtarkaaga u baahan yahay.
 

A trained health care professional will draw blood from your arm using a sterile needle. All equipment used to draw blood is sterile and will be thrown away after your blood is drawn. It will take only a few minutes to draw your blood for the purpose of most blood tests. Each type of blood test requires a specific amount of blood to be drawn; the health care professional that draws your blood will only drawn enough blood necessary to perform the tests required by your doctor.

Duritaanka ficil ahaan waa xanuun yar-yahay; waxaad dareemaysaa oo keliya khanjaruufa yar. Kaddib marka la qaado caddadda dhiigi loo baahnaa, waxaa lagu weydiin doonaa inaad faashadda ku dhaydid kuna cadaadisid meesha lagaa duray. Marka khabiirka daryeelka caafimaadka kaa qaado dhiigaada wuxuu hubinaa in calaamadaha dhiig baxa joogsadeen, sharooto ayaa lagu dhejinaa gacantaada meeshi dhiiga laga qaaday. Haddii aad dareentid suuxdin ama lalabo, u sheeg khabiirka daryeelka caafimaadka ee dhiiga kaa qaadaayo, iyagaa hubinaaya inay ku raalligeliyaan. Ku feker waxyaabo aad ku faraxsan tahay oo ku dejinaaya haddii cabsi aad dareentid.
 

The procedure is practically painless; you will only feel a brief pinch. After the required amount of blood has been drawn, you will be asked to apply pressure to the puncture site with gauze. When the health care professional that draws your blood is sure that all signs of bleeding have stopped, a bandage will be applied to your arm. If you feel faint or nauseous, tell the health-care professional that is drawing your blood, and they will make sure that you are comfortable. Think of something pleasant and calming if you feel anxiety.

Cunto oo lacunu baaritaanka dhiiga kaddib waxay caawisaa inay jirkaaga ku soo celiso dhiigi la qaaday. Haddii aad ogaatid wax nabar ah ama barar agagaarka meesha dhiiga laga qaaday, saar boorso qabow ah. Haddii dhiiga sii socdo markaas kaddib, wac takhtarkaaga.
 

Eating after the blood test will help your body replace the blood that was taken. If you notice any bruising or swelling around the area where the blood was taken, apply a cold pack. If you continue to bleed afterwards, call your doctor.

Baaritaanada dhiiga qaarkood waxaa loo baahan yahay in aadan waxba soo cunin ama waxba soo cabin 12 saacadood ka hor intii aan dhiiqa lagaa qaadin. Kan waa loo baahan yahay, tusaale ahaan, taariikh nololeedka xeerta dhiiga ku jirta taasoo ah koox baaritaano oo inta badan wada-jir loo dalbo si loo go’aamiyo khatarta cudurka halbowlayaasha wadnaha. Takhtarkaaga ayaa kuu sheegaaya haddii aad u baahan tahay inaadan waxba soo cunin ama waxba soo cabin baaritaanka dhiiga ka hor.
 

Some blood tests require that you do not eat or drink anything for 12 hours before you have your blood drawn. This is required, for example, for lipid profiles that are a group of tests that are often ordered together to determine risk of coronary heart disease. Your doctor will tell you if you should not eat or drink before your blood test.

Mararka qaarkood, takhtarkaaga ayaa dalbaaya noocyo kala duwan ee baaritaanka dhiigaada isla mar ahaantaas waxaa loo baahnaan doonaa caddad yaroo dhiiga ah oo dhalooyin kala duwan lagu kala shubo, sidaas darteed dhiiga wuxuu diyaar u yahay in lagu baaro mashiino kala duwan.
 

Sometimes, your doctor will order several different kinds of tests of your blood at the same time and will need to draw small amounts of blood into different containers (tubes), so that the blood is ready to be tested in different machines.

Developed and translated by Community House Calls Program, Harborview Medical Center/Univ of WA, Seattle WA, for EthnoMed, December 2004.