Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home Patient Education Blood How Much Blood Is Taken? - Somali/English

How Much Blood Is Taken? - Somali/English

Date Authored: December 01, 2004

Intee in le'eg oo dhiiga ah ayaa la qaadaa?

 

How much blood is taken?


Si aan ra’yi kuu siiyo caddadda dhiiga la qaado, waxaad ogaataa in malgacadda yar u dhiganto 3 miliiliiter. Sida caadiga ah, inta u dhaxeysa 3 ama 10 miliiliiter, ama inta u dhaxeysa 1 ilaa 3 malgacadood oo yar-yar, oo dhiiga ah ayaa laga qaadaa jirkaada, waxay ku xeran tahay tirada iyo noocyada baaritaanada ee takhtarkaaga dalbay. Hal baaritaan wixii ka badan waxay u baahan karaan in dhiig badan lagaa qaado. Hase ahaatee, caddadda dhiiga la qaado weli sida caadiga ah ilaa xad waa yar yahay. Xaqiiq ahaan, takhaatiirta waxay dalbi karaan koox toddoba baaritaan oo isku waqti la wada sameeyo, una baahan isugeyn caddadda qiyaastii 4 malgacadood oo yar-yar oo dhiiga in la qaado.

Qofka qaangaarka ah jirkiisa, waxaa ku jira qiyaastii 5,000 miliiliitar oo dhiig ah. Waxaa jiri doona markasta dhiig ku filan kuna hara jirka xataa markii la qaado tirooyin yar ee baritaanada dhiiga ah. Intaas waxaa sii dheer, dhiig cusub ayaa si joogta ah ooga samaysma lafaha dhexdooda si dhaqsa ahna meeshiisii ugu soo celiya dhiigii la qaaday.


To give you an idea of the amount of blood that is taken, be aware that a teaspoon is equal to 3 milliliters. Usually, between 3 and 10 milliliters, or between 1 and 3 teaspoons, of blood is taken from your body, depending on the number and the types of tests your doctor ordered. Having more than one test may require more blood to be drawn. However, the amount taken still usually is relatively small. For instance, doctors might order a group of seven tests to be done at the same time, requiring a total amount of about 4 teaspoons of blood to be drawn.

In an adult person's body, there is almost 5,000 milliliters of blood. There will always be enough blood left in the body even when small amounts are taken for blood tests. Furthermore, new blood is constantly being produced inside the bones and quickly replaces the blood that was taken.

 


Developed and translated by Community House Calls Program, Harborview Medical Center/Univ of WA, Seattle WA, for EthnoMed, December 2003.