Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home Patient Education Blood Iron - Somali/English

Iron - Somali/English

Date Authored: December 01, 2004

Waa maxay macnaha baaritaanka dhiigeyga?

Bir (Iron):

Birta waxay muhiim u tahay wax soo saarka unugyada dhiiga gaduudan ee jirka. Jirka wuxuu u baahan yahay bir si uu u sameeyo unugyada dhiiga gaduudan. Unugyada dhiiga gaduudan waxay caawiyaan inay oksijiin ka soo qaadaan sambabada una gudbiyaan muruqyada iyo jirka. Haddii jirka uusan helin bir ku filan, unugyada jirka oo dhan si fiican uma shaqeeyaan. Haddii ay birta kugu yar tahay, waxaad u baahan kartaa baaritaanka birta, gaar ahaan haddii aad tahay dheddig welina caadada kaa timaado.

Caddadda dhiiga la qaado = 4 miliiliiter (in ka yar 1 macalgadda-shaaha).


Iron:

Iron is important for red blood cell production in the body. The body needs iron to make hemoglobin. Hemoglobin helps transfer oxygen from the lungs to your muscles and tissues. If the body does not have enough iron, all the cells in the body do not function well. If you have low iron, you may need a Ferritin test, especially if you are female and are still menstruating.

Amount of blood drawn = 4 milliliters (less than 1 teaspoon).

Developed and translated by Community House Calls Program, Harborview Medical Center/Univ of WA, Seattle WA, for EthnoMed, December 2004.