Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home Patient Education Blood Sodium - Somali/English

Sodium - Somali/English

Date Authored: December 01, 2004

Waa maxay macnaha baaritaanka dhiigeyga?

Sodium:

Soodiyam wuxuu kaalin weyn ka ciyaaraa cusbada iyo dheelitirka biyaha jirkaada. heerka soodiyamka dhiiga ku jira oo hooseeya wuxuu keeni kara biyo cabitaan aad u badan, wadnaha oo shaqadiisa gaba, ama kelida oo shaqadeeda gabta.

Caddadda dhiiga la qaado = 4 miliiliiter (in ka yar 1 macalgadda-shaaha).


Sodium:

Sodium plays an important role in salt and water balance in your body. A low level of sodium in the blood can be caused by too much water intake, heart failure, or kidney failure.

Amount of blood drawn = 4 milliliters (less than 1 teaspoon).

Developed and translated by Community House Calls Program, Harborview Medical Center/Univ of WA, Seattle WA, for EthnoMed, December 2004.