Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home Patient Education Blood What is Blood? - Somali/English

What is Blood? - Somali/English

Date Authored: December 01, 2004

Muxuu yahay dhiig?

 

What is Blood?

 

Dhiiga waa dheecaanka nolosha, dhiiga wuxuu sambabada ka soo qaada oksijiin wuxuuna u gudbiyaa unugyada jirka, dhiiga wuxuu ka soo qaadaa unugyada jirka karbon-dhaayogsayd wuxuuna u gudbiyaa sambabada. Dhiiga waa dheecaanka koritaanka, wuxuu nafaqada ka soo qaadaa dheef-shiidka iyo wuxuu qanjirada jirka oo dhan ka soo qaadaa hormoonada. Dhiiga waa dheecanka caafimaadka, wuxuu qaadaa waxyaabaha la dagaalama cudurka wuxuuna geeyaa unugyada jirka iyo wuxuu wasaqda u gudbiyaa kelyaha.
 
Blood is the fluid of life, transporting oxygen from the lungs to body tissue and carbon dioxide from the body tissue to the lungs. Blood is the fluid of growth, transporting nourishment from digestion and hormones from glands throughout the body. Blood is the fluid of health, transporting disease fighting substances to the tissue and waste to the kidneys.

 

Unugyada dhiiga gaduudan Waxay qabtaan shaqada ugu muhiimsan ee dhiiga. Unugyada dhiiga gaduudan waxay si joogta ah ugu safraan oo ay dhex-maraan jirkaaga waxayna gaarsiiyaan oksijiinka iyo waxay bixiyaan wasaqda.

 

Red blood cells perform the most important blood duty. Red blood cells are constantly traveling through your body delivering oxygen and removing waste.

 

Unugyada dhiiga cad. Markasta oo jeermi ama jeermiga cudurka dhaliya soo galo jirka unugyada dhiiga cad si dhaqso ah ayay u taxaddaraan oo waxay u ordaan dhanka goobta dembiga. Unugyada dhiiga cad waxay si joogta ah u fiiriyaan calaamadaha cudurka. Marka jeermi soo muuqdo, unugyada dhiiga cad waxay leeyihiin waddooyin kala duwan oo ay ku weerari karaan. Qaar waxay dhaliyaan difaaca jirka kuwaasoo ka adag jeermiga. Kuwa kalena waxay isku wareejiyaan oo ay dhaqsa u cunaan bakteeriyada.
 

 

White blood cells . Whenever a germ or infection enters the body the white bloods cells snap to attention and race towards the scene of the crime. The white blood cells are continually on the look for signs of disease. When a germ does appear, the white blood cells have a variety of ways by which they can attack. Some will produce protective antibodies that will overpower the germ. Others will surround and devour the bacteria.

Balaasma (Plasma) , waa carun, unugyada dhiiga oo aan midab lahayn kaasoo 55% dhiiga ah kan wada unugyada adag.
 
Plasma is straw colored liquid that is 55% of the blood that carries the solid cells.

 

Balateletis (Plateletes ) wuxuu caawiyaa xinjirta. Balateletis la'aantiis waxaad u dhimman lahayd dhiig bax.

 

 
Platelets help the blood clot. Without blood platelets you would bleed to death.
Dhiiga Cusub markasta wuxuu ka sameysmaa lafahaaga dhexdooda.
 
New blood is always being made inside your bones.