Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home Patient Education Blood Why does my doctor need to take my blood? - Somali/English

Why does my doctor need to take my blood? - Somali/English

Date Authored: December 01, 2004

 

Muxuu takhtarkeyga urabaa in aan dhiiga isaga qaado?

 

Why does my doctor need to take my blood?

 

Siyaabo badan takhtarka waa dembi-baare oo kale. Isaga ama iyada waa inay kala soocaan warbixinta adiga kugu saabsan oo caddaynaysa calaamadaha cudurka iyo taariikhda caafimaadkaaga, takhtarka wuxuu sameeyaa baaritaanka jirka, wuxuu kaloo sameeyaa baaritaano cudurka nooca uu yahay, iyo ugu dambayntii wuxuu ogaadaa dhibaatada.
 
In many ways a physician is like a detective. He or she has to sort out the information described by you about your symptoms and medical history, perform a physical exam and diagnostic tests, and finally diagnose the problem.

 

Baaritaannada dhiiga waa baaris tijaaba ah kaasoo loo isticmaalo talo-jeedin waxaa dhici karta inay dhibaato jirto, iyo waxaa dhici karta calaamad muujinaysa in loo baahan yahay qiimayn dheeraad ah. Tusaale ahaan, baaritaanada dhiiga qaarkood waxaa loo isticmaalaa inay muujiyaan cudurada halista ah, sida kansarka.
 

 

Blood tests are screening tests that are used to suggest that there may be a problem, and can be indicators that further evaluation is needed. For example, some blood tests are used as indicators of serious diseases, such as cancer.

 

Baaritaanada dhiiga kan cabira difaaca jirka ee dhiiga ku jira wuxuu si gaar ah u aqoonsadaa cudurada sida cagaarashowga noocyada kala A, B, C, ama HIV/AIDS ama wuxuu xaqiijiyaa hirgelinta daaweynta. Difaaca jirka waa qayb ka mid ah nidaamka jawaab-celinta bedqabka jirkaaga. Nidaamka bedqabka waa kan difaaca jirkaaga iyo la dagaalanka cudurka ka soo horjeeda.
 
Blood tests that measure antibodies in the blood can diagnose specific diseases such as Hepatitis A, B, C, or HIV/AIDS or verify the effectiveness of treatment. Antibodies are part of your body's immune system response. Your immune system is your body's protection and fights against disease.

Nidaamka bedqab-kaaga wuxuu awoodaa inuu iska caabiyo cudurka, sida bedqabka oo aan caadi ahayn (waxaa ka mid cudurka bakteeriyada maqaarka ama lafa xanuunka iyo barar kala gosyada jirka) xataa waxaa lagu qiimayn karaa iyadoo la isticmaalo baaritaanada dhiiga.
 
Your immune system's capacity to resist disease, as well as immune disorders (such as lupus or rheumatoid arthritis) can also be assessed using blood tests.

 

Waxaa jira baaritaano badan kuwaasoo la samayn karo; baaritaanada waxay raadiyaan waxyaabo badan oo kala duwan ee dhiiga ku jira. Waxaa jira baaritaano noocyo gaar ah kuwaasoo takhtarka ku cel-celi karo marar badan, sii uu u fiiriyo isbaddelada dhiiga ee bukaanka muddo waqtiya badan. Tusaale ahaan tan waxay dhacdaa baaritaanka sokorta (macaanka). Baaritaankaan aad ayuu muhiim u yahay ma'aha bukaanka sokorta qaba oo keliya laakiin xataa takhtarka waa u muhiim. Baaritaankaan waxaa la sameeyaa marar badan maxaa yeelay heerka sokorta (macaanka) waa isbeddelaa maalin walba, waana muhiim in leys barbardhigo heerka sokorta manta, iyo heerka sokorti shalay ama tan beri. Baaritaanada dhiigga qaarkood ayaa lagu ogaadaa isbeddelka, sida sokorta, waqti badan wuxuu dhiiga caawin karaa inuu sheego haddii daaweyn gaar ah ay shaqaynayso. Dhanka kale, waxaa jira baaritaanada dhiiga qaarkood kuwaasoo mar keliya lagu sameeyo bukaanka oo aan lagu celinin mar kale. Noocyada baaritaanadaan waxay cabiraan waxyaaba dhiiga ku jira oo aan isbeddelin waqti dheer, sida haddii uu jiro joogitaan difaaca-jirka oo khaas ah kaasoo la dagaalama nooc cudurka qaarkood. Mar-haddii difaaca-jirka uu ka jiro dhiiga dhexdiisa, marwalba halkaas ayuu joogaa, sida darteed looma baahna in baaritaan la sameeyo mar kale.
 

 

There are lots of tests that can be done; they look for lots of different things in the blood. There are certain kinds of tests that a doctor can repeat many times, to see the changes in the blood of the patients over a period of time. For example this happens with the test of glucose (sugars). This test is very important not only for the patient with diabetes but also for his doctor. This test is done a lot of times because the level of glucose (sugars) changes every day, and it is important to compare the level of the sugars today, with the level of the sugars yesterday or tomorrow. Knowing the change in some blood tests, like glucose, over time may help tell if particular treatments are working. On the other hand, there are some blood tests that are only done once for a patient and then not repeated again. These types of tests measure things in the blood that don't change over time, like if there is the presence of a particular antibody that fights a certain type of disease. Once the antibody is there in the blood, it will always be there, so the test won't need to be done again.

Developed and translated by Community House Calls Program, Harborview Medical Center/Univ of WA, Seattle WA, for EthnoMed, December 2004.